Nazovi: +420 724 118 838
Napiši: info@kalia-paper.hr

UVJETI POSLOVANJA

KALIA paper, s.r.o.

sa sjedištem na Smetanova 1199/20, 737 01 Český Těšín, Češka republika

OIB: 08776741

PDV ID: CZ08776741

upisano u trgovački registar Češke republike pod brojem: C 80789 Županijskog suda Ostrava

 

I.

Definicije

U svrhu ovih Uvjeta poslovanja, sljedeći pojmovi imaju dolje navedena značenja:

a) „Uvjeti poslovanja” ovi uvjeti poslovanja

b) „KALIA

naziv:                                              KALIA paper s.r.o.

sjedište:                                                        Smetanova 1199/20, 737 01 Český Těšín, Češka republika

OIB:                                                                                08776741

PDV identifikacijski broj:                         CZ08776741

podatci o upisu u javni registar:           upisano u trgovački registar Češke republike pod brojem: C 80789 Županijskog suda Ostrava

c) „Kupac” je osoba, koja kupuje putem Internet trgovine, Potrošač ili Klijent

d) „Potrošač” je Kupac te ujedno i fizička osoba koja izvan opsega svoje poslovne aktivnosti ili samostalnog obavljanja svoje profesije sklapa ugovor s KALIA ili na drugi način sa njom pregovara

e) „Klijent” je fizička osoba, pravna osoba ili organizacija koja s KALIA pregovara u sklopu svojih poslovnih aktivnosti ili samostalnog obavljanja svoje profesije

f) „Korisnik” je osoba, koja registracijom putem Internet trgovini aktivira uslugu Korisničkog računa

g) „Ugovorne strane” su Kupac i KALIA kao stranke Ugovora

h) „Web stranica” je web stranica dostupna na www.kalia-paper.hr na kojoj KALIA upravlja svojom internet trgovinom

i) „Internet trgovina” je web stranica putem koje KALIA upravlja svojom internet trgovinom

j) „Korisnički račun” je dio internet trgovine, stvoren putem registracije od strane Korisnika, koji je dostupan unosom korisničkog imena i lozinke

k) „Narudžba” je zahtjev Kupca izvršen putem Internet trgovine koji jednoznačno određuje: vrstu i količinu naručenog proizvoda, način njegove dostave, način plaćanja za proizvod, adresu isporuke proizvoda te podatke o Kupcu koji izravno vode do sklapanja Ugovora između Kupca i KALIA (Narudžba je realizirana putem obrasca za naručivanje)

l) „Ugovor” je kupoprodajni ugovor sklopljen između KALIA i Kupca putem internet trgovine

m) „E-mail adresa kupca” je e-mail adresa navedena Kupcem u Narudžbi ili Korisničkom računu

n) „Poslovnica KALIA” poslovnica KALIA koja se nalazi na adresi:

Smetanova 1199/20

737 01 Český Těšín

Češka republika;

o) „Bankovni račun KALIA” račun otvoren u banci Československá obchodná banka, a.s., broj računa: IBAN: SK36 7500 0000 0040 2795 2528, SWIFT: CEKOSKBX;

p) „Građanski zakonik” zakon br. 89/2012 Sb. Češke republike, građanski zakonik, s izmjenama i dopunama

 II.

Opće odredbe

2.1 KALIA je ovlašteni operater i administrator internet trgovine dostupne na Web stranici

2.2 Ovim Uvjetima poslovanja se utvrđuju prava i obveze:

a) KALIA i Korisnika vezanih uz Korisnički račun;

b) koje proizlaze iz Ugovora sklopljenog između KALIA i Kupca te prava i obveze koje se na Ugovor odnose

2.3 Ugovorne strane mogu sklopiti dogovor o odredbama koje odstupaju od Uvjeta poslovanja. Odredbe koje odstupaju od Ugovora imaju prednost u primjeni u odnosu na Uvjete poslovanja.

 

III.

Korisnički račun

3.1 Korisnik ima pravo putem registracije stvoriti Korisnički račun. Korisnik registrira Korisnički račun ispunjavanjem barem obaveznih registracijskih podataka u registracijskom obrascu na Web stranici internet trgovine, a posebno ispunjava adresu elektroničke pošte, korisničko ime, prikazivano ime i lozinku te pristanak na ove Uvjete poslovanja. Korisnički račun je registriran nakon klika na „Poslati registraciju“. Korisnik će na adresu elektroničke pošte dobiti potvrdu o stvaranju Korisničkog računa. Korisnički račun je aktiviran nakon klika na link koji je naveden u elektroničkoj pošti na temelju prethodne rečenice.

3.2 Pristup Korisničkom računu je zaštićen korisničkim imenom i lozinkom navedenim od strane Korisnika prilikom registracije. Korisnik se obvezuje da će čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup njegovom Korisničkom računu.

3.3 Korisnik nije ovlašten omogućiti korištenje Korisničkog računa trećim osobama.

3.4 Smatra se da su podatci navedeni od strane Korisnika prilikom registracije Korisničkog računa istiniti i točni. Odgovornost za neistinite ili netočne podatke unesene prilikom registracije snosi isključivo Korisnik. Korisnik je dužan ažurirati podatke u Korisničkom računu u slučaju njihovih bilo kakvih promjena.

3.5 Korisnik je upoznat s činjenicom da Korisnički račun ne mora biti neprestano dostupan i to posebno u pogledu nužnog održavanja hardvera i softvera KALIA ili nužnog održavanja hardvera i softvera treće strane.

3.6 KALIA ima pravo poništiti Korisnički račun u slučaju nekorištenja Korisničkog računa od strane Korisnika dulje od jedne godine ili ako Korisnik prekrši svoje obveze koje proizlaze iz Ugovora (uključujući i Uvjete poslovanja).

3.7 Korisnik ima pravo bilo kada zatražiti poništenje svog Korisničkog računa slanjem pismenog zahtjeva na adresu elektroničke pošte info@kalia-paper.hr.

IV.

Predmet Ugovora

4.1 Predmetom Ugovora je obveza KALIA, na osnovi Narudžbe i sukladno njoj, prenijeti vlasničko pravo nad proizvodom na Kupca te mu proizvod predati. Kupac je dužan proizvod preuzeti te platiti za njega cijenu navedenu od strane KALIA.

V.

Sklapanje Ugovora

5.1 Za naručivanje proizvoda Kupac odabire proizvod iz ponude dostupne na Internet trgovini te ispunjava obrazac za naručivanje. Obrazac sadrži informacije o:

a) naručenom proizvodu (Kupac „stavlja“ naručeni proizvod u elektroničku košaricu Internet trgovine),

b) načinu plaćanja kupoprodajne cijene proizvoda,

c) željenom načinu dostave naručenog proizvoda,

d) troškovima vezanih uz isporuku proizvoda,

e) imenu i prezimenu Kupca, adresi dostave, adresi elektroničke pošte (navedeni podatci Kupca, koji je ujedno i Korisnik, se ispunjavaju automatski).

5.2 Cjelokupna prezentacija proizvoda navedena u Internet trgovini je informativnog karaktera te KALIA nije dužna za ove proizvode sklopiti Ugovor. Prezentacija proizvoda nije ponuda za sklapanje Ugovora u smislu § 1731 Građanskog zakonika.

5.3 Prije slanja Narudžbe, Kupcu je omogućeno provjeriti i promijeniti podatke koje je naveo u Narudžbi. Kupac tako, između ostalog, ima mogućnosti otkrivanja i ispravljanja grešaka koje su nastale prilikom unošenja podataka u Narudžbu te uklanjanja pojedinih proizvoda iz elektroničke košarice.

5.4 Kupac šalje Narudžbu klikom na gumb „Poslati narudžbu“. Slanje Narudžbe je ujedno i prijedlog za sklapanje Ugovora od strane Kupca.

5.5 Kupac je dužan prilikom naručivanja proizvoda navesti točne i istinite sve podatke. Podatke koje je Kupac naveo u Narudžbi, KALIA smatra točnim.

5.6 KALIA ima pravo, ovisno o strukturi Narudžbe (količina proizvoda, iznos otkupne cijene, procijenjenih troškova za dostavu) zatražiti od Kupca dodatnu potvrdu Narudžbe (na primjer pismenim ili telefonskim putem).

5.7 KALIA će odmah nakon primitka Narudžbe potvrditi Kupcu primitak putem elektroničke pošte na E‑mail adresu kupca.

5.8 Ugovor između KALIA i Kupca se sklapa u trenutku kada KALIA pošalje potvrdu Narudžbe (prihvaćanje) na E-mail adresu kupca.

5.9 Ugovor je moguće sklopiti na hrvatskom jeziku.

5.10 Ugovor te sve njegove komponente će biti sačuvane u elektroničkom arhivu KALIA a Potrošač ima pravo pristupa ovim informacijama na temelju pismenog zahtjeva.

VI.

Cijena proizvoda i uvjeti plaćanja

6.1 Internet trgovina sadrži popis proizvoda, uključujući i njihove cijene, koje KALIA nudi na prodaju. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Ponuda za prodaju proizvoda i njihove cijene ostaju važeće sve dok su prikazane u Internet trgovini. Ovom odredbom se ne ograničava mogućnost KALIA sklopiti Ugovor prema individualno dogovorenim uvjetima.

6.2 Kupac je dužan, zajedno s cijenom, platiti KALIA troškove pakiranja i isporuke proizvoda u dogovorenom iznosu. Ukoliko nije navedeno drugačije, cijena, u svrhu ovih Uvjeta poslovanja, podrazumijeva i troškove povezane s isporukom i pakiranjem proizvoda.

6.3 Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije se ne razlikuju od osnovne cijene a KALIA ne naplaćuje nikakve druge naknade osim ugovorenog prijevoza.

6.4 KALIA ima pravo zahtijevati plaćanje ukupnog iznosa ili pologa za proizvod prije nego što proizvod pošalje Kupcu.  Odredbe § 2119 stavak 1 Građanskog zakonika se ne primjenjuju.

6.5 Kupac može platiti cijenu proizvoda na jedan od sljedećih načina:

a) gotovinom prilikom plaćanja pouzećem na mjestu koje je Kupac odredio u Narudžbi (u slučaju slanja proizvoda u skladu sa stavkom 7.1 točke b) Uvjeta poslovanja)

b) bezgotovinskim plaćanjem putem GoPay sustava

c) bezgotovinskim bankovnim prijenosom na Bankovni račun KALIA

6.6 KALIA zadržava pravo odluke da se neke mogućnosti plaćanja navedenih pod slovima b) i c) stavka 6.5. Uvjeta poslovanja ne mogu koristiti.

6.7 Kupac odabire Način plaćanja kupoprodajne cijene u Narudžbi. Nakon slanja Narudžbe je moguće promijeniti način plaćanja samo uz pristanak KALIA.

6.8 U slučaju gotovinskog plaćanja se kupovna cijena plaća prilikom preuzimanja proizvoda. U slučaju bezgotovinskog plaćanja putem GoPay sustava se kupovna cijena plaća prilikom sklapanja Ugovora. U slučaju plaćanja bezgotovinskim bankovnim prijenosom se kupovna cijena plaća u roku od 10 dana od sklapanja Ugovora. Ako Kupac ne plati cijenu proizvoda u navedenom roku smatra se da je Kupac raskinuo Ugovor, osim ako se nije drugačije izrazio.

6.9 U slučaju bezgotovinskog plaćanja bankovnim prijenosom će Kupac najkasnije u e-mailu s potvrdom Narudžbe dobiti varijabilni simbol. Kupac je dužan navesti ovaj varijabilni simbol prilikom plaćanja kupovne cijene.

6.10 U slučaju bezgotovinskog plaćanja se obveza plaćanja kupovne cijene koju ima Kupac ispunjava u trenutku kada se odgovarajući iznos uplati na Bankovni račun KALIA ili na račun na koji se iznos šalje automatski.

6.11 KALIA ima pravo, posebno u slučaju ako Kupac dodatno ne potvrdi Narudžbu su smislu stavka 5.6. Uvjeta poslovanja, zahtijevati plaćanje ukupnog iznosa kupovne cijene prije slanja proizvoda Kupcu. Kupac mora platiti ukupan iznos kupovne cijene usprkos činjenici da još nije imao priliku proizvod pregledati, jer je prema ovim Uvjetima poslovanja ugovoren način predaje proizvoda koji isključuje mogućnost provjere.

6.12 Popusti na cijenu proizvoda, koje KALIA daje Kupcu, se ne mogu međusobno kombinirati.

6.13 Ako je to uobičajeno u poslovnom odnosu ili je tako određeno općim obvezujućim zakonskim propisima, KALIA će, na temelju Ugovora i provedenih transakcija u skladu s Ugovorom, ispostaviti Kupcu račun. KALIA je obveznik poreza na dodanu vrijednost.  KALIA će Kupcu ispostaviti račun nakon plaćanja cijene proizvoda te će ga također poslati u elektroničkom obliku na E-mail adresu kupca.

6.14 Prema zakonu br. 112/2016 Sb. Češke republike, o fiskalizaciji, u prometu gotovinom je KALIA obavezna Kupcu ispostaviti račun. Istodobno je obavezna evidentirati platni promet u poslovnim knjigama Porezne uprave online, a u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati.

VII.

Uvjeti dostave

7.1 Kupac može odabrati jedan od sljedećih načina dostave proizvoda:

a) dostava proizvoda na adresu navedenu od strane Kupca u Narudžbi

 

7.2 Ukoliko je način dostave dogovoren na temelju posebnog zahtjeva od strane Kupca, Kupac snosi rizik i moguće dodatne troškove povezanih s ovim načinom dostave.

7.3 Ako je KALIA prema Ugovoru obvezna dostaviti proizvod na adresu koju je Kupac naveo u Narudžbi, Kupac je dužan preuzeti proizvod u trenutku dostave. U slučaju osobnog preuzimanja proizvoda, Kupac je dužan proizvod preuzeti u roku od 10 radnih rada od dana kada ga je KALIA obavijestila da je proizvod spreman za preuzimanje. KALIA će o tome obavijestiti Kupca pismenim putem na E-mail adresu kupca.

7.4 Ukoliko je ugovoren način dostave slanjem na adresu, KALIA će ispuniti obvezu predaje proizvoda Kupcu putem dostavne službe. Ako je Kupac Potrošač, KALIA će svoju obvezu predaje proizvoda ispuniti u trenutku kada Kupac fizički preuzme proizvod.

7.5 KALIA ili prijevoznik imaju pravo zatražiti predočenje identifikacijskog dokumenta (npr. osobna iskaznica ili putovnica) prilikom primopredaje proizvoda. Bez predočenja identifikacijskog dokumenta, KALIA ili dostavna služba mogu odbiti predati proizvod.

7.6 U slučaju ako je zbog razloga navedenog od strane Kupca nužno proizvod isporučiti nekoliko puta ili ga dostaviti na drugačiji način, nego što je bilo navedeno u Narudžbi, Kupac je dužan platiti troškove ponovne dostave odnosno troškove vezane uz drugačiji način dostave.

7.7 Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod u skladu sa stavkom 7.3 Uvjeta poslovanja, KALIA će mu poslati obavijest o kašnjenju na E-mail adresu kupca u kojoj će navesti razuman dodatni rok za preuzimanje proizvoda. Po isteku navedenog roka je Kupac dužan platiti naknadu za skladištenje od 5 Kn za svaki dan kašnjenja, međutim najviše 800 Kn. Troškove skladištenja i uzaludne isporuke proizvoda zbog nedostatka suradnje Kupca, KALIA ima pravo u potrebnom iznosu nadoknaditi od  plaćene cijene za proizvod.

7.8 KALIA je dužna isporučiti proizvod i omogućiti Kupcu raspolaganje s njim najkasnije u roku od 15 radnih dana od sklapanja Ugovora, osim ako kod pojedinih proizvoda ne navodi drugačiji rok isporuke ili ako ovi Uvjeti poslovanja ne određuju drugačije. Ukoliko je proizvod naveden kao „na zalihama“, KALIA će proizvod poslati najkasnije u roku od 3 radna dana od dana sklapanja Ugovora.

7.9 U slučaju bezgotovinskog plaćanja, KALIA je dužna isporučiti proizvod najkasnije u roku od 15 radnih dana od ispunjenja Kupčeve obveze plaćanja cijene proizvoda, osim ako kod pojedinih proizvoda ne navodi drugačiji rok isporuke. Ako je proizvod naveden kao „na zalihama“, KALIA će proizvod poslati najkasnije u roku od 3 dana od dana ispunjenja Kupčeve obveze plaćanja cijene proizvoda.

7.10 Ukoliko KALIA ne ispuni svoju obvezu isporuke proizvoda u roku navedenom u ovim Uvjetima poslovanja, Kupac ima pravo tražiti dodatni rok isporuke koji odgovara danim okolnostima. Ako KALI ne isporuči proizvod u dodatnom roku, Kupac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor.

7.11 Dokumente odnosno račun, potvrdu i certifikat će KALIA u pravilu poslati Kupcu zajedno s proizvodom, ali najkasnije u roku od 2 danas od preuzimanja proizvoda od strane Kupca. 

7.12 Gubitak ili oštećenje proizvoda, nastalih nakon prenošenja odgovornosti na Kupca, ne oslobađaju Kupca dužnosti plaćanja cijene proizvoda, osim ako su gubitak ili oštećenje prouzrokovani radnjama ili propustima KALIA.

7.13. U slučaju obvezujućih dogovorenih rokova, KALIA ne snosi odgovornost za kašnjenje u isporuci proizvoda koje je prouzročeno višom silom i događajima koji KALIA otežavaju ili onemogućuju isporuku te koje KALIA nije prouzročila. Kao slučajevi više sile se smatraju mobilizacija, rat, ustanak, štrajk, prometna ograničenja, službene odredbe ili druge nepredvidive prepreke, čak i ako se pojave kod dobavljača KALIA ili njihovih kooperanata. Takve činjenice daju pravo KALIA odgoditi isporuku proizvoda za onoliko koliko je trajala prepreka. Ukoliko zbog gore navedenih činjenica isporuka za KALIA postane nemoguća ili neizvediva, KALIA ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor.

VIII.

Odgovornost za nedostatke

8.1 Odredbe ovoga članka Uvjeta poslovanja i odredbe uvjeta Reklamacije od strane KALIA se odnose samo na Potrošača. Odgovornost za nedostatke Kupaca koji prilikom sklapanja Ugovora nisu Potrošači regulirana je općenito obvezujućim zakonskim propisima.

8.2 Prava i obveze Ugovornih strana u vezi odgovornosti za nedostatke regulirani su odgovarajućim općenito obvezujućim zakonskim propisima (posebno odredbama § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 te § 2161 do 2174 Građanskog zakonika).

8.3 KALIA je odgovorna Potrošaču za ispravnost proizvoda prilikom preuzimanja. Posebno, da proizvod u trenutku kada ga je Potrošač preuzeo:

a) ima karakteristike koje su Ugovorne strane dogovorile a u slučaju izostanka dogovora, proizvod mora imati onakve karakteristike koje KALIA ili proizvođač navode ili koje je Potrošač očekivao s obzirom na prirodu proizvoda i na temelju prezentacije od strane KALIA ili proizvođača

b) odgovara svrsi koju KALIA navodi za njegovu uporabu ili za koju se obično koristi

c) po kvaliteti i dizajnu odgovara ugovorenom uzorku ili modelu ukoliko su kvaliteta ili dizajn određeni prema ugovorenom uzorku ili modelu  

d) ima odgovarajuću količinu, mjeru ili težinu

e) ispunjava zahtjeve zakonskih propisa.

8.4 Odredbe stavka 8.3 Uvjeta poslovanja ne primjenjuju se na robu koja se prodaje po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je dogovorena niža cijena, istrošenosti uzrokovane uobičajenim korištenjem proizvoda, a u slučaju rabljenog proizvoda zbog nedostatka koji odgovara razini uporabe ili istrošenosti koju je proizvod imao prilikom preuzimanja od strane Potrošača ili ako nedostatak proizlazi iz prirode proizvoda.

8.5 Ukoliko se nedostatak proizvoda pokaže u roku od 6 mjesec od preuzimanja proizvoda, smatra se da je proizvod bio neispravan u trenutku primitka. Kod proizvoda široke potrošnje Potrošač ima pravo iskoristiti prava iz odgovornosti za nedostatke u roku od 24 mjeseca od preuzimanja.

8.6 Potrošač primjenjuje prava iz odgovornosti za nedostatke u KALIA na adresi Poslovnice KALIA koje je ujedno sjedište i mjesto poslovanja KALIA.

8.7 Ostala prava i obveze strana, koje se odnose na odgovornost KALIA za nedostatke, regulirani su uvjetima Reklamacije KALIA koji čine prilog br. 1 ovih Uvjeta poslovanja.

IX.

Pravo Potrošača na jednostrani raskid Ugovora

9.1 Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana. Ovaj rok započinje danom sklapanja Ugovora, a ukoliko se radi o:

a) kupoprodajnom ugovoru, od dana preuzimanja proizvoda

b) ugovoru koji uključuje nekoliko vrsta proizvoda ili isporuku nekoliko dijelova, od datuma primitka zadnje isporuke proizvoda ili

c) ako se radi o ugovoru koji uključuje redovitu ponavljanu isporuku proizvoda, od dana primitka prve isporuke proizvoda.

9.2 Za jednostrani raskid Ugovora, Potrošač može iskoristiti Obrazac za jednostrani raskid ugovora koji nudi KALIA te koji čini prilog br. 2 Uvjeta poslovanja. Potrošač može poslati raskid Ugovora na adresu Poslovnice KALIA koja je ujedno i sjedištem KALIA:

KALIA paper, s.r.o.

Smetanova 1199/20

737 01 Český Těšín

Češka republika

ili na adresu elektroničke pošte KALIA info@kalia-paper.hr.

9.3 Ukoliko Potrošač jednostrano raskine Ugovor prema stavku 9.1 Uvjeta poslovanja, Ugovor se raskida od početka. Proizvod se mora poslati natrag KALIA u roku od 14 dana od raskida Ugovora. Ako Potrošač jednostrano raskine Ugovor, snosit će troškove vezane uz povrat proizvoda KALIA, čak i ako se proizvod, zbog svoga karaktera, ne može vratiti uobičajenom poštom.

9.4 Ukoliko Potrošač jednostrano raskine Ugovor prema stavku 9.1 Uvjeta poslovanja, KALIA će vratiti novčani iznos primljen od strane Potrošača u roku od 14 dana od raskida Ugovora, na isti način kojim je novac primila od Potrošača. KALIA također ima pravo vratiti iznos primljen od Potrošača prilikom vraćanja proizvoda od strane Potrošača ili na neki drugi način, ako je Potrošač s time suglasan te ako mu to ne uzrokuje dodatne troškove. Ako Potrošač raskine Ugovor, KALIA nije dužna vratiti Potrošaču novčani iznos prije nego što Potrošač vrati proizvod ili dokaže da je proizvod poslao natrag u KALIA.

9.5 Ukoliko je Potrošač odabrao drugačiji način isporuke, koji ujedno nije najjeftiniji, KALIA će vratiti Potrošaču troškove isporuke proizvoda u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu isporuke proizvoda.

9.6 Potrošač ne može jednostrano raskinuti ugovor o isporuci proizvoda koji je bio prilagođen u skladu s njegovim željama ili njegovom osobom.

9.7 Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je nastalo kao rezultat rukovanja proizvodom na drugi način od onog koji je neophodan za upoznavanje se s osobinama, karakteristikama i funkcionalnošću proizvoda.  Pravo na nadoknadu štete prouzrokovane na proizvodu KALIA ima pravo poništiti u skladu s Potrošačevim pravom na povrat kupoprodajne cijene.

9.8 Ako je Potrošač uz proizvod dobio poklon, darovni ugovor sklopljen između KALIA i Potrošača sadrži uvjet da ukoliko dođe do raskida Ugovora od strane Potrošača, darovni ugovor postaje nevažeći te je Potrošač dužan, uz proizvod, vratiti KALIA i dobiveni poklon.

X.

Zaštita osobnih podataka

10.1 Zaštita osobnih podataka Kupca, koji je ujedno i fizička osoba, je propisana samostalnim dokumentom Načela obrade osobnih podataka koji je dostupan ovdje.

XI.

Spremanje kolačića

11.1 Spremanje kolačića je propisano samostalnim dokumentom Načela obrade osobnih podataka koji je dostupan ovdje.

XII.

Ostala prava i obaveze Ugovornih strana

12.1 Kupac stječe vlasništvo nad proizvodom plaćanjem ukupne cijene proizvoda.

12.2 KALIA izjavljuje da nije vezana nikakvim pravilima ponašanja u odnosu prema Potrošaču.

12.3 Pristup na Web stranicu je za Kupca besplatan. Web stranicu Kupac posjećuje i koristi na vlastitu odgovornost, prilikom čega je obavezan pridržavati se svih općenito obvezujućih zakonskih propisa. KALIA zadržava pravo zabraniti pristup Web stranici svakome tko prekrši pravila navedena u ovim Uvjetima poslovanja.

12.4 KALIA ne snosi odgovornost za štetu nastalu u vezi korištenja Web stranice, upotrebom informacija ili preuzimanjem informacija sa Web stranice zbog tehničkih ili računalnih pogrešaka, pogrešaka u podatcima, prekida ili kašnjenja rada poslužitelja, računalnih virusa, gubitka dobiti ili podataka Kupca zbog neovlaštenog pristupa prijenosima ili podatcima Kupca te njihovih izmjena ili drugih gubitaka.  

12.5 Kupcu se može dostavljati na E-mail adresu Kupca.

12.6 Kupac pristaje na korištenje daljinske komunikacije prilikom sklapanja Ugovora. Troškovi koje ima Kupac prilikom korištenja daljinske komunikacije u svrhu sklapanja Ugovora (troškovi interneta, troškovi telefonskih razgovora) snosi Kupac s obzirom da se ti troškovi ne razlikuju od osnovne cijene.

12.7 Kupac ovime preuzima odgovornost od promjena okolnosti u smislu § 1765 stavak 2 Građanskog zakonika.

XIII.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

13.1 Potrošač ima pravo obratiti se na KALIA sa zahtjevom za ispravak (e-mailom na info@kalia-paper.hr) ukoliko nije zadovoljan načinom na koji je KALIA riješila njegovu reklamaciju ili ako smatra da je KALIA povrijedila njegova prava. Ako KALIA na njegov zahtjev ne odgovori ili odgovori negativno, Potrošač ima pravo podnijeti zahtjev za alternativno rješavanje spora kod tijela koja ih provode (u nastavku „tijela ARS“) prema zakonu br. 634/1992 Sb. Češke republike. Tijela ARS su ovlaštene pravne osobe prema odredbama § 20f zakona br. 634/1992 Sb. Potrošač može predati prijedlog na način koji je naveden u odredbama § 20n zakona br. 634/1992 Sb. Češke republike. Popis tijela ARS se može naći na stranicama Ministarstva industrije i trgovine www.mpo.cz. Primjer takvog tijela je Češka tržišna inspekcija (www.coi.cz).

13.2 Potrošač koji ima prebivalište u drugoj državi članici Europske unije, Norveškoj ili Islandu može podnijeti prijedlog za izvansudsko rješavanje spora s KALIA putem Europskog potrošačkog centra u zemlji prebivališta. Popis relevantnih potrošačkih centara dostupan je na web stranicama Europske komisije https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en

13.3 Za rješavanje potrošačkih sporova između KALIA i Potrošačem može Potrošač iskoristiti i platformu za rješavanje sporova on-line na web adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.4 KALIA ima pravo prodavati proizvode na temelju trgovačke dozvole.

13.5 Nadzor u području zaštite osobnih podataka u Češkoj republici izvršava Ured za zaštitu osobnih podataka (www.uoou.cz), a z Hrvatskoj republici ga izvršava Agencija za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/)

XIV.

Završne odredbe

14.1 Ugovorne strane se izričito slažu da će se bilo kakvi sporovi, koji mogu nastati u budućnosti iz Ugovora sklopljenog između njih, sporovi koji će nastati u skladu s Ugovorom, uključujući i spor koji se odnosi na njegovu valjanost, tumačenje, primjenu ili raskid, prava koja izravno ili neizravno proizlaze iz ovog pravnog odnosa, pitanje pravne valjanosti ovog pravnog odnosa, pitanje prava koja se odnose na gore navedena prava čak i u slučaju da je ovaj ugovor nevažeći, poništen ili raskinut, najprije rješavati mirnim putem temeljenih na poštenju i dobrim manirima. U slučaju nepostizanja sporazumnog dogovora, spor će se riješiti u sudskom postupku na sudu u Češkoj republici u skladu s češkim zakonima.

14.2 Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodne elemente, ugovorne strane se slažu da će se ovaj ugovor podrediti odgovarajućim zakonskim propisima Češke republike bez uskraćivanja zaštite Kupca prema zakonu koji bi se u nedostatku izbora zakona primjenjivao prema članku 6 Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i vijeća od dana 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I).

14.3 Ovi Uvjeti poslovanja su sastavni dio Ugovora. Slanjem Narudžbe, Kupac potvrđuje da je upoznat s Uvjetima poslovanja te da se slaže s njihovim odredbama.

14.4 KALIA može nadopunjavati ili izmijeniti tekst Uvjeta poslovanja. Ova odredba ne utječe na prava i obaveze koja su nastala u razdoblju valjanosti prethodne verzije Uvjeta poslovanja. Aktualnu verziju Uvjeta poslovanja, KALIA objavljuje na Web stranici.

14.5 Ukoliko je neka od odredbi ovih Uvjet poslovanja nevažeća ili neučinkovita, umjesto takve odredbe će se koristiti odredba čije je značenje najbliže nevažećoj ili neučinkovitoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Odredbe ovih Uvjeta poslovanja, se u slučaju sumnje smatraju više važećima nego nevažećima.

14.6 Primjena ovih Uvjeta poslovanja stupa na snagu od 25.3.2021

14.7 Kontaktni podaci KALIA:

Poštanska adresa:

KALIA paper, d.o.o.

Smetanova 20

737 01 Český Těšín

Češka republika

E-mail: info@kalia-paper.hr

Telefon: +420 724 118 838

Prilozi Uvjeta poslovanja:

- br. 1 Reklamacija

- br. 2 Obrazac za jednostrani raskid ugovora